Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný projekt

Obor: Chov králíků

Sledování exteriéru dvou národních plemen králíků

 

 

 

 

 

Autorský kolektiv:

ŠIMEK Vlastimil, 4. A – vedoucí kolektivu

KOPLOVÁ Jana, 4. A

NOVOTNÁ Michaela, 4. A

Tauferova SOŠ veterinární

Koperníkova 22

767 31 Kroměříž

 

Konzultant práce:

Ing. Jiří BRYCHTA

Datum odevzdání:

31. 1. 2008

 

 

 

 

Kroměříž 2008

1 Obsah

1 Obsah.. - 2 -

2 Prohlášení a poděkování - 3 -

3 Předmluva.. - 4 -

4 Národní plemena králíků.. - 5 -

4.1 Moravský modrý (Mm) - 6 -

4.1.1 Hmotnostní kategorie. - 6 -

4.1.2 Stručná historie. - 6 -

4.1.3 Stručná charakteristika exteriéru. - 6 -

4.1.4 Význam plemene. - 6 -

4.1.5 Zajímavost - 6 -

4.1.6 Genotyp. - 6 -

4.2 Český strakáč (ČS) - 7 -

4.2.1 Hmotnostní kategorie. - 7 -

4.2.2 Stručná historie. - 7 -

4.2.3 Stručná charakteristika exteriéru. - 7 -

4.2.4 Význam plemene. - 8 -

4.2.5 Zajímavost - 8 -

4.2.6 Genotyp. - 8 -

4.3 Český albín (ČA) - 9 -

4.3.1 Hmotnostní kategorie. - 9 -

4.3.2 Stručná historie. - 9 -

4.3.3 Stručná charakteristika exteriéru. - 9 -

4.3.4 Význam plemene. - 9 -

4.3.5 Zajímavost - 9 -

4.3.6 Genotyp. - 9 -

4.4 Moravský bílý hnědooký (Mbh) - 10 -

4.4.1 Hmotnostní kategorie. - 10 -

4.4.2 Stručná historie. - 10 -

4.4.3 Stručná charakteristika exteriéru. - 10 -

4.4.4 Význam plemene. - 10 -

4.4.5 Zajímavost - 10 -

4.4.6 Genotyp. - 10 -

4.5 Český červený (Čč) - 11 -

4.5.1 Hmotnostní kategorie. - 11 -

4.5.2 Stručná historie. - 11 -

4.5.3 Stručná charakteristika exteriéru. - 11 -

4.5.4 Význam plemene. - 11 -

4.5.5 Zajímavost - 11 -

4.5.6 Genotyp. - 11 -

5 Sledování vývinu plemenných znaků u pozorovaných plemen.. - 12 -

5.1 První sledované plemeno – Český luštič (ČL) - 12 -

5.1.1 Všeobecné informace o plemeni - 12 -

5.1.1.1 Genotyp. - 12 -

5.1.1.2 Hmotnostní kategorie. - 12 -

5.1.1.3 Historie a význam plemene. - 12 -

5.1.1.4 Poznámka. - 12 -

5.1.2 Pozorování vývinu plemenných znaků. - 13 -

5.1.2.1 Pozice 1. – Hmotnost - 13 -

5.1.2.2 Pozice 2. – Tvar - 13 -

5.1.2.3 Pozice 3. – Typ. - 15 -

5.1.2.4 Pozice 4. – Srst - 17 -

5.1.2.5 Pozice 5. – Barva krycího chlupu. - 18 -

5.1.2.6 Pozice 6. – Barva podsady. - 19 -

5.1.2.7 Pozice 7. – Péče a zdraví - 20 -

5.1.3 Závěr k pozorování plemene ČL. - 20 -

5.2 Druhé sledované plemeno – Český černopesíkatý (Ččp) - 22 -

5.2.1 Všeobecné informace o plemeni - 22 -

5.2.1.1 Genotyp. - 22 -

5.2.1.2 Hmotnostní kategorie. - 22 -

5.2.1.3 Historie a význam plemene. - 22 -

5.2.1.4 Poznámka. - 22 -

5.2.2 Pozorování vývinu plemenných znaků. - 22 -

5.2.2.1 Pozice 1. - Hmotnost - 22 -

5.2.2.2 Pozice 2. – Tvar - 23 -

5.2.2.3 Pozice 3. – Typ. - 24 -

5.2.2.4 Pozice 4. – Srst - 26 -

5.2.2.5 Pozice 5. – Barva krycího chlupu, závoj, stejnoměrnost - 27 -

5.2.2.6 Pozice 6. – Barva podsady. - 28 -

5.2.2.7 Pozice 7. – Péče a zdraví - 28 -

5.2.3 Závěr k pozorování plemene Ččp. - 29 -

6 Závěr.. - 30 -

7 Obrázková příloha.. - 31 -

7.1 Výtah z obrázkové přílohy k plemeni ČL. - 31 -

7.1.1 Velmi dobří jedinci a jejich znaky. - 31 -

7.1.2 Odchylky zbarvení srsti a jiných znaků. - 31 -

7.2 Výtah z obrázkové přílohy k plemeni Ččp. - 32 -

7.2.1 Velmi dobří jedinci a jejich znaky. - 32 -

7.2.2 Odchylky zbarvení srsti a jiných znaků. - 32 -

7.3 Poznámka.. - 32 -

8 Seznam použitých a doporučených odkazů.. - 33 -

8.1 Odborná literatura.. - 33 -