Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český černopesíkatý

D: Schwarzgrannen

E: Czech frosty (USA)

Genotyp

achiachi bb CC DD GG

Měsíční přírůstky

ilustrační fotografie

měsíc

hmotnost (g)

14805_710422792325063_719534592_n.jpg

první (1.)

400

druhý (2.)

800

třetí (3.)

1200

čtvrtý (4.)

1600

pátý (5.)

2100

šestý (6.)

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka uvádí pouze doporučené měsíční přírůstky. Reálné se mohou lišit mezi chovy i jednotlivými kusy. Není nerálný i kus ve 4. měsíci přes 2200 gr.

 

Hmotnostní řazení (pozice č. 1 – 10 bodů)

2,00 - 2,24 kg

2,25 - 2,49 kg

2,50 - 3,25kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

p7130105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patří mezi malá plemena s normální srstí a ideální hmotností v rozmezí dva a půl až tři kila dvacetpět deka. Výstavně nejúspěšnější hmotnost máme vysledovanou v rozmezí asi 2,7 - 2,9kg (tedy v prvním roce). Hmotnost některých chovných samic v dalších letech může přesáhnout i uvedenou horní hranici. Extrémem byla samice s hmotností 5,5kg ve věku tří let. Takoví jedinci se do chovu dále nehodí (tuto vlastnost silně předávala, její potomci měli v šesti měsících problém s horní povolenou hranicí 3,25kg).

  • Připustné vady jsou dány odchylkami od hmotnosti dotované 10 body podle stupnice hmotnosti.
  • Nepřípustné vady jsou dány překročením maximální hmotnosti, nebo nedosažením minimální hmotnosti stanovené příslušným standardem.

 Popis tvaru a typu (pozice č. 2 – 20 bodů a poz. č. 3 – 20 bodů)

HLAVA - délka, profil A KRK
(zelená barva - ideální linie,
červená barva - nežádoucí, tedy delší, plošší, výraznější)

1-profil--krk--1-.jpg

 

 

1-profil--krk--2-.jpg


 

1-profil--krk--3-.jpg

Při pohlazení po linii zad necítíme znatelněji vystouplou páteř (kapří hřbet) ani hrboly v oblasti kříže (mimo páteř po bocích v oblasti kříže vystouplý hrbol oboustranně), či nepřirozeně výrazný zlom kolmo k podložce od této oblasti (sražená záď). Hrudní končetiny jsou silné a kratší s kočičím nášlapem (zde je zvláštnost, že vady hrudních končetin se píší do pozice č. 2, pozitiva do pozice č. 3. Tedy prošlapy, apod. jsou v druhé pozici, pozitiva ve třetí, ale když je vada není za co pochválit ve 3. Tedy jedna vada ovlivní dvě pozice.). Pánevní končetiny jsou rovnoběžně umístěny s tělem v klidové poloze na podložce a výrazně se nevytáčí jakoby do „V“ při otočení králíka na záda (kravský postoj).

Připustné vady tvaru (poz. č. 2)

Nepřípustné vady tvaru (poz. č. 2)

mírně vystouplé hrboly kyčelních kostí (na oc. Lístku psáno i jako mírné hrboly, mírné kyčle, mír. vys. kyč., lehce znatelné hrboly, apod.

výrazně vystouplé kyčle (výluka)

mírný přošlap hrudních končetin

silný prošlap hrudních končetin (výluka)

mírně vystouplé lopatky

silně vystouplé lopatky (výluka)

náběh na kravský postoj pánevních končetin (chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle)

vysloveně kravský postoj pánevních končetin (výluka),

mírně prohnutý hřbet

silně prohnutý hřbet (výluka)

náběh na kapří hřbet

vysloveně kapří hřbet (výluka)

náběh na sraženou záď

vysloveně sražená záď (výluka)

poněkud křivé hrudní končetiny

silně křivé hrudní končetiny (výluka)

 

sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

 

vbočený postoj hrudních končetin (výluka)

 

zlomený nebo křivý prst na kterékoliv končetině (neklasifikován)

 

chybějící dráp s výjimkou pátého vnitřního drápu na hrudní končetině (neklasifikován

 

zlomená končetina (neklasifikován

Tělo je zavalité, válcovité. Ideálně kratší a rovnoměrně široké po celé délce. Hrudní končetiny jsou silné a kratší. Hlava je u samců krátká, a čelo je stejnoměrně široké v celé délce (od uší po čumák co nejširší), výrazně klenuté v profilu, u samic jemnější. Z profilu by se měla hlava jevit kulatá či čtvercová. Krk je téměř neznatelný, ideálně nepozorujeme výrazný zátylek, ale hlava přímo navazuje na tělo. Uši jsou masité, dobře osrstěné a lžičkovitě otevřené o délce 9-10 cm. Líbivější jsou uši kratší o délce 9- 9,5cm.

přípustné vady v typu (poz. č. 3)

nepřípustné vady v typu (poz. č. 3)

užší a delší hlava

vysloveně dlouhá a úzká hlava (výluka)

hlava bez zřetelného pohlavního výrazu

štičí hlava (výluka)

Slabší osrstění uší

zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)

mírně rozkleslé uši

vysloveně rozkleslé uši (výluka)

náběh na klopení jednoho ucha

klopené ucho (výluka)

tělo: mírně protažený

tělo: úzké a dlouhé se silně zúženou hrudní partií (výluka)

Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu

Hlava: úzká a dlouhá (výluka)

Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Uši: delší než 12 cm (výluka).

měkké konce uší s mírnými záhyby

 

 

Srst (poz. č. 4 – 15 bodů)

Srst je velmi hustá v podsadě se stejnoměrně rozloženými elastickými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm. Srst je nejvíce problematickým faktorem díky línání, jehož vlivem se mění i kvalita dalších znaků (více v posledním oddílu).

Hustotu podsady (celé srsti) určíme, když rozfoukneme na několika místech srst a posoudíme velikost vzniklého "kroužku" na holé srsti. U velmi husté srsti není holá kůže téměř vůbec vidět. 

  • Přípustné vady - Srst: řidší, delší, kratší. Pesíky: nestejnoměrně rozložené tvrdší, jemnější.
  • Nepřípustné vady - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: nestejnoměrně rozmístěné, příliš dlouhé (výluka).

 

Barva krycí, závoj a drápů (poz. č. 5 – 20 bodů)

Barva krycího chlupu je na celém těle čistě bílá se stejnoměrným popelavým nádechem- závojem, který je tvořen přečnívajícími tmavými až černými konečky pesíků. Jsou rozloženy rovnoměrně po celém těle s výjimkou divokých znaků, tj. očních kroužků, skráňové obruby, břicha, spodiny pírka, vnitřních stran končetin a malého zátylkového klínu. Tyto divoké znaky jsou čistě bílé. Závoj má být světlejší až střední intenzity. Oči jsou tmavohnědé, drápy tmavě rohovité (téměř černé).
Současným největším problémem Ččp v této pozici jsou drápy, které velké množství králíků nemá v požadované intenzitě. Bylo by žádoucí, kdyby se toto buď přísněji trestalo, nebo ti s požadovanou barvou více bodově odměnili.
Dalším problémem se jeví rozšiřování bílé plochy divokých znaků z prsou výše do těla, kdy je občas k vidění téměř bílá přední třetina králíka.

 

·         Přípustné vady - Stejnoměrnost: nestejnoměrný odstín závoje krycího chlupu, shluky černých konečků pesíků do vloček. Vzhled: poněkud tmavý. Divoké znaky: ojedinělé tmavé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy. Drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

·         Nepřípustné vady - zcela chybějící sazovitý závoj (výluka). Divoké znaky: tmavé (výluka). Závoj: velmi tmavý na celém těle (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Drápy: bílé (výluka).

 

Barva podsady (poz. č. 6 – 10 bodů)

Barva podsady je ideálně na celém těle čistě bílá a za takovou se má udělit plný počet (10) bodů. Toto však až do nedávna nebývalo příliš k vidění, dnes se situace zlepšuje. Pro řádnou kontrolu kvality podsady je třeba profoukat srst po celém těle, ideálně na třech místech v zátylku, na bocích (stehno) a na zádi (nad ocáskem - pírkem). Vada podsady je podsada mírně zašedlá (zamodralá) v různé intenzitě. Výlukovou vadou je podsada modrá (tedy výrazně tmavá) po těle.
Menším problémem je, že někteří Ččp věkem tmavnou a to nejen v závoji, ale také v podsadě. Tedy králík, který není optimální podsady v prvním roce, se jistě nezlepší, ale spíše ještě zhorší.

 

Výstavní příprava - kondice, péče a zdraví (poz. č. 7 – 5 bodů)

Králík ideálně připravený na výstavu je králík zvyklý na manipulaci. Má ostříhané drápy tak, aby byly v zákrytu srsti a bylo sníženo riziko poranění posuzovatele. Jsou vyčištěny pohlavní koutky a králík není nijak znečištěn. Samozřejmě výstavní králík by neměl trpět žádnou přenosnou chorobou (dnes se často setkáme s kožními parazity - dravčíkovitost opticky se jeví jako lupy, nejčastěji se vyskytuje v zátylku, na líci či čumáku, dále svrab v uších - strupy, ale nejhorším přenosným onecněním na výstavě je rýma, jejíž léčení je velmi složité, nákladné a většinou neúspěšné. Proti moru a MXT by měli být vakcinováni).
Není v línání (králíka to vysiluje, tedy tímto může mít srážky bodů za tvar - vyhublejší, typ - "rozbije" se hlava, srst, barvu - výměnou vznikají rezavé a mapovité fleky, u Ččp i za podsadu - podrůsty nové srsti jsou včetně černých pesíků, které opticky zhoršují kvalitu podsadové barvy a může dojít k dojmu že je až mírně zašedlá).
Právě línání je nejčastější důvod pro i výrazné výkyvy v hodnocení stejného jedince na výstavách. Velmi dobrý králík v kondici má vše v pořádku a obdrží např. 95,0b. Králík v línání obdrží například takovéto srážky - 1/2b. za línání v srsti, když bude zrovna línat hlava tak poškodí dojem z typu tak také srazíme půl bodík, v línání je tudíž barva, tak i zde to není ideální a půl až bodík jsou pryč a u Ččp když jsou zrovna podrůsty jde dolů i za podsadu. Tedy stejný králík v kondici hodnocený 95,0b může v línání být i o několik plných bodů hůře hodnocen, ne-li přímo neklasifikován (verdikt nepřipraven na výstavu).
A to nakonec se hodnotí i v pozici Péče a zdraví, ale v této pozici se prakticky uděluje u správně připraveného králíka na výstavě vždy plný počet (5) bodů. V případě zanedbání přípravy ze strany chovatele se následně strhává po půl bodu za každý nedostatek a to až do takové míry že může dojít k celkovému hodnocení Neklasifikován z důvodu nedostatečné přípravy na výstavu. Mezi takové nedostatky patří například neošetřené (nezastřižené) drápy
, nevyčištěné pohlavní koutky, zbytky tetovací barvy v uších, apod...