Jdi na obsah Jdi na menu
 


historie klubu

27. 10. 2009

S přípravou založení klubu bylo započato v roce 1987 a na květnovou výstavu toho roku do Držovic byli svoláni chovatelé Mbh a Ččp. Přípravný výbor sestával z těchto chovatelů: přítel Jedlička, Zbraněk, Odrážka, Poušek, Truhlář a přítelkyně Rolencová, Starobová. Neocenitelná byla pomoc Ing. Sekaniny. Hlavním usnesením přípravného výboru byl záměr uspořádat první speciálku těchto plemen a na ní zahájit činnost klubu ustavující členskou schůzí, která se pak uskutečnila v říjnu 1987 v Rajhradě u Brna a účastnilo se jí 29 zájemců o členství v klubu (z toho 16 chovatelů Mbh). První speciální výstava předvedla 34 jedinců plemene Mbh a 14 kusů Ččp. První obsazení výboru klubu bylo následující: Předseda pan Oldřich Poušek, místopředseda Rafael Truhlář, jednatelka Marie Starobová, pokladnice Božena Rolencová a poradci chovu byli přítel Jedlička a přítel Truhlář. Revizní komise měla tyto členy: Předseda Miloslav Zbraněk, členové komise Viktor Bojanovský a Jaroslav Dolák, registrátorem se stal přítel Truhlář. Zakládajícími a dosud aktivními členy byli: Josef Hegr, Jiří Odrážka, Alois Slovák, Miloslav Zbraněk Ještě v roce 1987 vystavili dva členové své chovné jedince plemene Mbh v zahraničí. Přítel Poušek na Evropské výstavě v Bělehradě a Božena Rolencová v Lipsku, kde obdržela titul Evropského šampióna. Tolik k samotnému založení klubu.

Další činnost se soustředila hlavně na účast na klubových speciálkách, které se konaly na rušných místech jako jsou Telnice u Brna, Radostice, Němčice, Český Brod. Dvakrát se speciálky konaly při Národních výstavách v Brně. Důležité změny ve výboru klubu zaznamenal rok 1990 a 1991, kdy z funkce předsedy klubu odstoupil přítel Poušek a novým předsedou se stal Miloslav Zbraněk, jenž tuto funkci vykonává dodnes (po rozdělení klubů v roce 2006 zůstává předsedou klubu Mbh). Přítel Poušek převzal funkci předsedy revizní komise a v roce 1992 nastoupil do funkce jednatele přítel Jedlička, paní Starobová pak obsadila funkci pokladníka, přítelkyně Rolencová se stala členkou výboru. Pan Jahoda, nový člen klubu a tehdy začínající posuzovatel, se ujal pozice poradce chovu. Byl také odsouhlasen návrh, aby Mbh byl přeřazen z malých do středních plemen.

 V roce 1992 vystavil na Evropské výstavě v rakouském Welsu přítel Jahoda kolekci Mbh a získal ocenění Evropského šampióna, později se evropských výstav zúčastňovali přítel Šujan a přítel Zbraněk (oba obdrželi na EV čestné ceny).

 S typizací započal klub v roce 1989 (pozn. v samostatném klubu Ččp zatím neprobíhá typizace, bude zavedena poprvé na speciálce 2010) a od té doby se opakovaně klub vrací k myšlence založit plemennou knihu, záměr se však dosud nepodařilo, víceméně z objektivních příčin, realizovat. Typizace probíhala většinou na speciálkách, méně často pak na některých větších výstavách. Členem výboru se v roce 1997 nově stal přítel Pištěk.

 Od roku 2000 je vedena Centrální plemenná kniha králíků národních plemen a členové klubu, kteří do ní přihlásili své chovné kusy, začali dostávat od Svazu chovatelů finanční příspěvek, mající za cíl především uchovat pro příští léta genetický fond našich národních plemen.

 V roce 2002 se za odstoupivšího přítele Šimandla stal registrátorem klubu přítel Zbraněk. Stejně tak v roce 2002 odstoupila ze zdravotních důvodů přítelkyně Starobová, zároveň i odešla z klubu, ve funkci pokladníka ji nahradil pan Šujan. Z funkce jednatele byl uvolněn přítel Jedlička, jeho práci přebral Stanislav Foltýn. Poté, co zemřel přítel Poušek, byl revizorem zvolen přítel Pištěk, Jiří Odrážka se stal poradcem chovu.

V roce 2006 došlo z iniciativy chovatelů českých černopesíkatých k rozdělení klubu na kluby dva. Klub moravských bílých hnědookých s předsedou Miloslavem Zbraňkem, jednatelem Stanislavem Foltýnem, pokladníkem Ladislavem Šujanem, poradcem chovu Jiřím Odrážkou, místopředsedou přítelem Janem Hájkem. V klubu českých černopesíkatých pak byl předsedou Václav Mlaskač, jednatelem Stanislav Hejral, pokladníkem Petr Mlaskač, předsedou RK František Matoušek a registrátorem opět Stanislav Hejral. V roce 2008 ve funkcích neočekávaně končí ze zdravotních důvodů přítel Stanislav Hejral. Rok poté na výroční členské schůzi 2009 pak byl novým registrátorem zvolen Adam Hellinger.


 ZDROJ: www.klubmbh.estranky.cz se svolením a doplněním pana Foltýna, upraveno a doplněno pro potřeby klubu Ččp : Adam Hellinger